Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2015

aconcagua

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn

March 08 2015

aconcagua
To ostry ból. Z czasem przerodzi się w przewlekły. Przewlekły - to znaczy, że będzie stały, może nie bezustanny. Może to również znaczyć, że się od niego nie umrze. Nie będzie się go czuło w każdej minucie, ale niewiele będzie dni wolnych od niego.
— Alice Munro "Miłość dobrej kobiety"
Reposted fromYouShouldBeHere YouShouldBeHere viaweakness weakness
aconcagua
Wiele osób nie rozumie, dlaczego przestałem z nimi rozmawiać.
A ja z kolei nie rozumiem, dlaczego w ogóle z nimi kiedykolwiek rozmawiałem.
Reposted fromscorpix scorpix viawyliczanka wyliczanka
aconcagua
Jeszcze trochę czekaj 
Jeszcze trochę, 
ja też nie jestem szczęśliwy.
— z listu Marka Hłaski do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawyliczanka wyliczanka
aconcagua
3224 5977
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
aconcagua
aconcagua
- Jestem taka zła! - Jesteś kobietą, możesz dusić to w sobie wiekami. 
— Simpsonowie

March 06 2015

aconcagua
Zmieniałam się dla Ciebie. (...) Gdzieś w środku malowałam się na jasno.
— Żulczyk
Reposted fromunr-eal unr-eal viazimnepalce zimnepalce
aconcagua
2461 a456
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
aconcagua
4312 e7f1
Reposted fromunr-eal unr-eal viazimnepalce zimnepalce
aconcagua
Nawet brak odpowiedzi jest odpowiedzią.
Tylko trochę bardziej boli.
— nocneharce.blogspot.com
Reposted frompensieve pensieve viazimnepalce zimnepalce
aconcagua
- Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już
można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko, i, czy ja wiem... może jutro zgaśnie słońce, przecież może; albo nam je przesłoni, na zawsze, jakiś straszny potworny grzyb... Przeciec może.
— Edward Stachura, Opowiadania
aconcagua
3243 513a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
aconcagua
3728 8af0
aconcagua
6162 38b0
aconcagua
8865 cb19
Reposted fromthinredline thinredline viadiebitchdie diebitchdie
aconcagua
6889 e9cc 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakama1110 kama1110
aconcagua
3629 4174 500
Reposted fromlolfactory lolfactory viadiebitchdie diebitchdie
aconcagua
Fizyka
Reposted fromPawelS PawelS viadiebitchdie diebitchdie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...