Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2015

aconcagua
4314 cd86 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiebitchdie diebitchdie

February 28 2015

aconcagua
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska.
Reposted fromnutt nutt viahappilyneverafter happilyneverafter
aconcagua

February 24 2015

aconcagua
aconcagua

Jeżeli to z miłości, będzie nam wybaczone,
pozostaną za nami łóżka niepościelone i napoczęte
miasta, rozchylone zasłony, ledwo dotknięte
rzeczy i trochę brudnych naczyń. Jeżeli to z miłości,

nie pozostanie po nas pustka, jest taka wrodzona
gramatyczna niezgodność, pustka nie może zamieszkać
w miejscach przez nasze ciała naznaczonych, wyjdą
natomiast z nich dzieci, kraje i wszelkie kolory.

Jeżeli to z miłości, staną po naszej stronie zwierzęta,
psy porzucone. One wybacza nam tę nieruchomość
i ten zagubiony gdzieś w sobie wzrok. Będziemy leżeć
i będą po nas chodzić dni i przeciągi. Zbudują na nas

miasto i wolne elektrony będą nad nami się roić, warczeć,
i sny, sny będą nasze na zawsze.

~Drugi hipotyk, Tomasz Różycki

Reposted fromjoyce-james joyce-james viatillbaka tillbaka
aconcagua
9171 2b84 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viahunsert hunsert

February 23 2015

aconcagua
6326 e5a9
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaduuuli duuuli
aconcagua
aconcagua
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego, że wiedzą oni, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym, i nie chcą, by inni tak się czuli. 
— Robin Williams
Reposted from0 0 viawyliczanka wyliczanka

February 22 2015

aconcagua
Pragnęłam ruchu, a nie spokojnego trybu życia. Pragnęłam wzruszeń, niebezpieczeństw i poświęcania się dla uczucia. Czułam w sobie nadmiar sił nieznajdujących ujścia w naszym codziennym życiu
— Lew Tołstoj
Reposted fromswojszlak swojszlak viadrogadoraju drogadoraju
aconcagua
7142 5a5d
Reposted frommartynkowa martynkowa viadrogadoraju drogadoraju
aconcagua
aconcagua
czasem zastanawiasz się czy jesteś dla kogoś wart tyle, by mieć pewność, że jak odłożysz słuchawkę on/a zadzwoni. pewności kiedy w nerwach odwrócisz się i pójdziesz w drugą stronę, a on/a pobiegnie za tobą. będzie walczył/a, bo przecież wart jesteś tego całego chrzanionego zachodu.
7815 006e
aconcagua
Obejmujesz mnie i jestem w domu.
— Christina Perri
Reposted fromtimetolove timetolove viadrogadoraju drogadoraju
aconcagua
aconcagua
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrogadoraju drogadoraju
aconcagua
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych. 
Reposted fromdonniedarco donniedarco viadrogadoraju drogadoraju
aconcagua
3871 fc6d
Reposted fromrol rol viadrogadoraju drogadoraju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl